ONZE LOFT VERF

Onze LOFT krijtverf is zowel bestemd voor muren als op een houten ondergrond. Het is mogelijk om vloerverf los te bestellen. Stuur hiervoor een e-mail naar interior@loftloft.nl of bel naar onze winkel +31(0)26-7200800.

Met een 1 liter blik kan 8-10 meter geverfd worden en met het 2,5 liter blik kan er 20-25 meter geverfd worden. De verf is afneembaar, zowel op hout als muren. Kies je ervoor om hout te verven? Dan raden we je aan om dit iets op te schuren, te primen en vervolgens te schilderen.   

 

WE ARE WOW MAKERS VERF

Naast onze eigen verf verkopen we ook verf van het merk WE ARE WOW MAKERS. Deze verf kan zowel op muren als hout gebruikt worden. De look van deze verf lijkt meer op kalk, maar het is een krijtverf. De verf kan aangelengd worden met 5% water om een minder streperig effect te krijgen en makkelijk een roller te gebruiken, maar dit is niet noodzakelijk. Met een 1 liter blik kan 6-8 vierkante meter geverfd worden op een ongeverfde muur of 8-10 vierkante meter op geverfde muren. Dit kan met een roller, blokkwast of het kan gestuukt worden. 

 

Heb je vragen over onze verf? Mail dan naar interior@loftloft.nl 


Met deze duurzame muurverf maakt u een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij aan onze toekomstige generatie.

 

Toepassing: binnen op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. Toepasbaar op onbehandelde- en met acrylaat muurverf behandelde ondergronden

 

Eigenschappenmakkelijk te verwerken, matte, oplosmiddelvrije en waterverdunbare, gladde muurverf, op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel

 

Bindmiddel: biobased

 

Pigment: hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen

  dichtheid bij 20°C. 1,46 kg/dm³ (afhankelijk van de kleur)

  viscositeit bij 20°C. Ca. 117 K.U

  vaste bestanddelen Ca. 37 volume %

 

Droogtijd: droogtijd (20°C / 65 % R.V.):. stofdroog na ca. 0,5 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid

 

Glansgraad: mat, c.a. 5 G.U. bij 85°

 

Schrobvastheid: klasse 2 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen

 

Dekkingsklasse: klasse 2 bij een verbruik van 6-9 m2/l volgens ISO 6504-3 en DIN EN 13 300.

   waterdamp doorlaatbaarheids-waarde = < 0,14 m, klasse V1: hoog (sd    waarde < 0,14 m), volgens EN 1062-1 (SD waarde)

  waterdampdiffusie weerstand V = 150 g/(m2 x d), klasse V1: hoog (ud  waarde 150), volgens EN 1062-1

 

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde


Verwerking: kwast, roller, airmix, airless, airless verwarmd 

 

Spuitgegevens: Airmix 

                            Nozzle | 0,017 - 0,019 inch 

                            Spuitdruk in Bar | 10 - 15 MPa, 100-150 bar, luchtondersteuning | c.a. 0,2 Pa (c.a. 2 bar) 

                            Verdunning | Geen 

 

                            Airless  

                            Nozzle | 0,017 - 0,019 inch 

                            Spuitdruk in Bar | 20 MPa, 200 bar 

                            Verdunning | Geen 

 

                            Airless verwarmd 

                            Nozzle | 0,017 - 0,019 inch 

                            Spuitdruk in Bar | 15 - 17 MPa, 150 - 170 bar 

                            Verdunning | Geen 

 

Verdunning: water

 

Reiniging gereedschap/apparatuur: water 

 

Verwerkingstemperatuur/R.V.: minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemperatuur. Relatieve vochtigheid maximaal 85%

 

Praktisch rendement: 6 - 9 m2/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen. Het aanbrengen van een volle laag geeft een lange 'open tijd' die, amen met het 'nat in nat' aanbrengen resulteert in een 'aanzetvrij' oppervlak 

 

Vlampunt: geen

 

Veiligheidsvoorschriften: voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen 

 

EU grenswaarde VOS: EU-grenswaarde A/a: 30 g/l (2010). Dit product bevat maximal O g/l VOS 


BREAAM: het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA 9, benodigd bewijsmateriaal - opleverfase: C 1.1 t/m 1.8, wordt ter ondersteuning van de verantwoording: 1. Het VOS (Vluchtige Organische Stof)- gehalte berekend uit de receptuur 2. Het product ingedeld in de catogerieën zoals vermeld in de Europese Decoapint Directive 2004/42/EC-Bijlage 2: Emissienorm voor verven, lakken en vernissen fase 2. 3 EU-grenswaarde voor dit product A/a: 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal O g/l VOS en voldoet. De hierboven gevolgde geharmonisserde procedure hanteren wij op advies van de Dutch Green Building Council. 

 

Verpakkingen: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter 

 

Opslag: koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden

 

Houdbaarheid: verwerken binnen 24 maanden na het op de verpakking vermelde chargenr (cijfers 1 en 2 = jaar, cijfers 3 en 4 = week). Uitgaande van een onaangebroken verpakking

 

Systeemopbouw: Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen

- reinigen/ontvetten

- waar nodig reparaties uitvoeren

- licht poederende en/of zuigende ondergronden geheel behandelen met Slow Monkey Hechtgrond 

- het geheel behandelen met Slow Monkey Walls and Wood Biobased 

 

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- ondeugdelijke verflagen verwijderen

- reinigen/ontvetten

- waar nodig reparaties uitvoeren

- plaatselijk behandelen met Slow Monkey Hechtgrond 


Systeemopbouw(vervolg): 

- plaatselijk/geheel behandelen met Slow Monkey Walls and Wood Biobased

- het geheel behandelen met Slow Monkey Walls and Wood Wood Biobased

 

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- ondeugdelijke verflagen verwijderen

- reinigen/ontvetten

- waar nodig reparaties uitvoeren

- plaatselijk behandelen met Slow Monkey Hechtgrond aankleurbaar

- het geheel behandelen met Slow Monkey Walls and Wood Biobased 

 

Hechting tussen verflagen: reparaties aan ondergronden, schilderwerk, aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten voor Renovaid B.V. en bij het afdichten van beglazingsvoegen naar de Soudal Glaskit TS. Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen. 

 

Voorbehandelingen, steenachtige ondergronden: steenachtige ondergronden moeten voor behandeling vast, draagkrachtig, voldoende uitgehard en schoon zijn. Een eventueel aanwezige cement/slikhuid op cementgebonden ondergronden verwijderen. Cementgebonden ondergronden moeten voor het aanbrengen van een verf/coating ca. 28 dagen oud zijn. Te behandelen gipsgebonden ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en overige steenachtige ondergronden maximaal 4%

 

Toelichting op algemene behandelingssystemen: deze algemene behandelsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelsysteem wordt toegepast. Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u contact opnemen met interior@loftloft.nl